• +381 11 71 21 753
  • office@nbbnekretnine.rs

Novosti

Poziv za skupštinu akcionara zakazanu za 20 jun 2024

Redovna sednica skupštine akcionara zakazana za 20 jun 2024 godine.
Materijal za skupštinu možete pronaći u odeljku: 

Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare - 2024 godina


Objavljen Godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2023 godinu

Dana 26.04.2024 godine javno društvo NBB NEKRETNINE ad Beograd objavljuje Godišnji izveštaj o poslovanju za 2023 godinu koji sadrži:

  1. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2023 godinu  
  2. Izveštaj revizora za 2023 godinu     
  3. Izveštaj o naknada I nagradama za 2023 godinu                       
  4. Obrazac Godisnjeg Finansijskog Izvestaja GFI-PD za 2023 godinu               

Objavljeno u odeljku Finansijski izveštaji / Finansijski izveštaji za 2023 godinu    


OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Objava obaveštenja da je akcionarsko društvo «NBB NEKRETNINE» a.d. Beograd dana 12.04.2024 godine steklo sopstvene akcije. Tekst Obaveštenja o sticanju sopstvenih akcija možete pronaći u odeljku:

Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare - 2024 godina


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «NBB NEKRETNINE» a.d. Beograd od 01.06.2023. godine i Odluke Odbora direktora izdavaoca «NBB NEKRETNINE» a.d. Beograd od 29.02.2024. godine, privredno društvo objavljuje obaveštenje za akcionare, da akcionarsko društvo «NBB NEKRETNINE» a.d. Beograd daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija. Tekst Ponude za sticanje sopstvenih akcija možete pronaći u odeljku:

Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare - 2024 godina


OBAVEŠTENJE O PROMENJENOM BROJU AKCIJA (poništenju sopstvenih akcija Društva)

Izdavalac NBB NEKRETNINE a.d. BEOGRAD, ul. Vladimira Popovića br. 6, Novi Beograd, matični broj 07005245 (u daljem tekstu: Društvo) je u skladu sa Odlukom o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva koju je Skupštine akcionara Društva pod br.401/01 donela 01.06.2023.godine, izvršilo poništenje 34.337 sopstvenih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, koje nose oznaku CFI koda ESVUFR i  ISIN broja RSBANOE48564, što je predstavljalo 8,58% od ukupnog broja emitovanih akcija.

Poništavanjem navedenih sopstvenih akcija, smanjio se osnovni kapital Društva za iznos od 34.337.000,00 dinara i sada iznosi 365.668.000,00 dinara, odnosno promenio se dosadašnji broj od 365.668 običnih akcija.

Ukupan broj običnih akcija Društva nakon sprovedenog poništenja sopstvenih akcija i smanjenja kapitala iznosi 365.668   običnih akcija.


Održana Redovna skupština akcionara 01.06.2023.

U skladu sa pozivom za Redovnu sednicu skupštine akcionara, 01.06.2023. godine održana Redovna sednica skupštine akcionara.

Zapisnik sa skupštine, zajedno sa Izveštajem o održanoj skupštini možete pronaći u odeljku:

Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare 2023.


Objavljen Godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2022 godinu

Dana 25.04.2023 godine javno društvo NBB NEKRETNINE ad Beograd objavljuje Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022 godinu koji sadrži:

  1. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022 godinu  
  2. Izveštaj revizora za 2022 godinu     
  3. Izveštaj o naknada I nagradama za 2022 godinu                       
  4. Obrazac Godisnjeg Finansijskog Izvestaja GFI-PD za 2022 godinu         

Objavljeno u odeljku Finansijski izveštaji / Finansijski izveštaji za 2022 godinu    


Poziv za skupštinu akcionara zakazanu za 1 jun 2023

Redovna sednica skupštine akcionara zakazana za 1 jun 2023 godine.
Materijal za skupštinu možete pronaći u odeljku: 

Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare - 2023 godina