• +381 11 71 21 753
  • office@nbbnekretnine.rs

Novosti

Održana Redovna skupština akcionara 01.06.2023.

U skladu sa pozivom za Redovnu sednicu skupštine akcionara, 01.06.2023. godine održana Redovna sednica skupštine akcionara.

Zapisnik sa skupštine, zajedno sa Izveštajem o održanoj skupštini možete pronaći u odeljku:

Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare 2023.


Objavljen Godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2022 godinu

Dana 25.04.2023 godine javno društvo NBB NEKRETNINE ad Beograd objavljuje Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022 godinu koji sadrži:

  1. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022 godinu  
  2. Izveštaj revizora za 2022 godinu     
  3. Izveštaj o naknada I nagradama za 2022 godinu                       
  4. Obrazac Godisnjeg Finansijskog Izvestaja GFI-PD za 2022 godinu         

Objavljeno u odeljku Finansijski izveštaji / Finansijski izveštaji za 2022 godinu    


Poziv za skupštinu akcionara zakazanu za 1 jun 2023

Redovna sednica skupštine akcionara zakazana za 1 jun 2023 godine.
Materijal za skupštinu možete pronaći u odeljku: 

Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare - 2023 godina


OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Objava obaveštenja da je akcionarsko društvo «NBB NEKRETNINE» a.d. Beograd dana 13.04.2023 godine steklo sopstvene akcije. Tekst Obaveštenja o sticanju sopstvenih akcija možete pronaći u odeljku:

Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare - 2023 godina


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «NBB NEKRETNINE» a.d. Beograd od 17.06.2022. godine i Odluke Odbora direktora izdavaoca «NBB NEKRETNINE» a.d. Beograd od 28.02.2023. godine, privredno društvo objavljuje obaveštenje za akcionare, da akcionarsko društvo «NBB NEKRETNINE» a.d. Beograd daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija. Tekst Ponude za sticanje sopstvenih akcija možete pronaći u odeljku:

Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare - 2023 godina


OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Objava obaveštenja da je akcionarsko društvo «NBB NEKRETNINE» a.d. Beograd dana 29.11.2022 godine steklo sopstvene akcije. Tekst Obaveštenja o sticanju sopstvenih akcija možete pronaći u odeljku:

Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare - 2022 godina


Održana Vanredna skupština akcionara 09.11.2022.

U skladu sa pozivom za Redovnu sednicu skupštine akcionara, 09.11 .2022. godine održana Vanredna sednica skupštine akcionara.
Zapisnik sa skupštine, zajedno sa Izveštajem o održanoj skupštini možete pronaći u odeljku:
Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare 2022.


OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PONUDU ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

Na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca "NBB NEKRETNINE" a.d. Beograd od 31.10.2022. godine, privredno društvo objavljuje obaveštenje za akcionare, da akcionarsko društvo «NBB NEKRETNINE» a.d. Beograd daje produžava rok za ponudu za sticanje sopstvenih akcija, koja po novoj Odluci traje do 25.11.2022 godine. Tekst nove Ponude za sticanje sopstvenih akcija možete pronaći u odeljku:

Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare - 2022 godina